صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش پزشکی > اطلاعیه های دفتر توسعه آموزش 

کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی توسط خانم جهانشاهی در تاریخ 94/9/26 ساعت 14 الی 18 در محل دانشکده علمی کاربردی کلاس 108 برگزار می گردد.لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه برای دانشجویان ورودی 94 الزامی می باشد.

 

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی توسط دکتر عسکری در تاریخ 94/9/12 ساعت 14 الی 18 در محل دانشکده علمی کاربردی کلاس 108 برگزار می گردد.لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه برای دانشجویان ورودی 94 الزامی می باشد.

 

مدت زمان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از تاریخ 94/10/1 لغایت 94/10/15 بوده و از طریق سایت امکان پذیر خواهد بود.لازم به ذکر است دانشجویانی که ارزشیابی اساتید را انجام ندهند قادر به ملاحضه نمره آزمون خود از آن استاد نخواهند بود.

 

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی : کارگاه آموزشی طراحی نقشه مفهومی ( concept  map) روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 از ساعت 12-8 در محل سالن ابوریحان برگزار می گردد.