رشته بیماری های دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است که از سال 1350 شروع بکار نموده است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه ، توانایی تشخیص و شناسایی و درمان بیماری های مخاط ، غدد بزاقی ، مفصل گیجگاهی قکی و انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های سیستمیک می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی  و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد .