رشته جراحی دهان،فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است که از سال 1348 شروع به کار کرده است.و از سال 1383 بخش مستقل جراحی دهان،فک و صورت در مجتمع درمانی-آموزشی بیمارستان شهید دکتر چمران فعال گردیده است.دوره تخصصی در این بخش از سال 1386 شروع به کار نمود.

حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل تشخیص و درمان جراحی ،غیر جراهی و جانبی بیماری ها، ضایعات، صدمات، ناهنجاری ها و نواقص زیبایی و مادرزادی و اکتسابی نسج نرم و سخت ناحیه دهان،فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و همچمین فعالیت های پژوهشی می باشد.