رشته پروتزهای دندانی شاخه ای از علم دندانپزشکی است که شامل پروتز های ثابت و متحرک کامل، متحرک پارسیل ، متحرک فک و صورت و ایمپلنت های دندانی می باشد.حیطه اصلی فعالیت این بخش آموزش مراحل تهیه ی پروتز های ثابت یک واحدی،چند واحدی و بازسازی کامل فکی به صورت ثابت یا متحرک و پارسیل و درمان بیماران مشکلات فکی-صورتی و اکلوژن، آموزش مراحل بالینی و لابراتواری ساخت پروتز ثابت و متحرک می باشد و در حیطه مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.