صفحه اصلی > اداره آموزش > پرسنل آموزش 

پرسنل آموزش


معاون آموزش : دکتر معصومه افسا

رئیس اداره آموزش: خانم آزاده قنبرزهی


کارشناس علوم پایه : خانم غزل معتضد کیوان

کارشناس بالینی : خانم آزاده قنبرزهی

کارشناس خدمات آموزشی : خانم فاطمه عسکری زاده

کارشناس خدمات آموزشی: فاطمه مرادی نسب بندری

کارشناس خدمات آموزشی: صدیقه دمشهری