صفحه اصلی > گروه های آموزشی > پاتولوژی دهان و فک > اعضاء هیئت علمی 

نام: محمد
نام خانوادگی: داودی
متولد: 1365
رشته تحصیلی: دندانپزشکی
تخصص: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
سال فراغت از تحصیل دوره دکترای عمومی: 1389- دانشگاه علوم پزشکی گیلان_رشت
سال فراغت از تحصیل دوره دکترای تخصصی: 1393- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمت: مدیرگروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

ایمیل : md.mdavoudi@yahoo.com

mohammad.davoodi@hums.ac.ir