صفحه اصلی > گروه های آموزشی > جراحی فک و صورت > اعضاء هیئت علمی 

 

نام: حسین

نام خانوادگی:دباغ

مرتبه: استاد یار بخش جراحی دهان و فک وصورت

آدرس الکترونیکی : hossain.dabagh@hums.ac.ir

 

نام: علی

نام خانوادگی: خالقی

مرتبه: مربی بخش جراحی

آدرس الکترونیکی : Akhaleghikh@yahoo.com

 

ali.khaleghi@hums.ac.ir

 

نام: سیف اله

نام خانوادگی: همت

مرتبه :استادیار بخش جراحی

آدرس الکترونیکی: Info@dr-hemmat.ir

saifollah.hemmat@hums.ac.ir

 

 

نام: فرشاد

نام خانوادگی: وثوقی

مرتبه :استادیار بخش جراحی

آدرس الکترونیکی: farshadvossough@gmail.com

farshad.vosoghishahvari@hums.ac.ir