صفحه اصلی > گروه های آموزشی > ارتودانتیکس > مدیر گروه 

نام: نوید

نام خانوادگی : کرایه چیان

مرتبه : استادیار بخش ارتودنسی

سمت : مدیر گروه بخش ارتودنتیکس