صفحه اصلی > گروه های آموزشی > ارتودانتیکس > اعضاء هیئت علمی 

نام: نوید

نام خانوادگی : کرایه چیان

مرتبه : استادیار بخش ارتودنسی

آدرس الکترونیکی: navidkra@gmail.com

navid.kerayechiyan@hums.ac.ir

 

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی:ناصری

م رتبه: استاد یار بخش ارتودنسی

آدرس الکترونیکی: mohammadmehdi.naseri@hums.ac.ir

 

 

نام: فرناز

نام خانوادگی: فخری

مرتبه: استاد یار بخش ارتودنسی

آدرس الکترونیکی: farnaz.fakhri@hums.ac.ir