صفحه اصلی > گروه های آموزشی > رادیولوژی دهان > مدیر گروه 

نام: معصومه

نام خانوادگی: افسا

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

تخصص: رادیولوژی فک و صورت

سال فراغت از تحصیل دوره دکترای عمومی: 1384- شیراز

سال فراغت از تحصیل دوره دکترای تخصصی: 1389- شیراز

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی - مدیر گروه رادیولوژی فک و صورت