صفحه اصلی > گروه های آموزشی > رادیولوژی دهان > اعضاء هیئت علمی 

نام: معصومه

نام خانوادگی : افسا

مرتبه : استادیار بخش رادیولوژی فک و صورت

آدرس الکترونیکی: Masoomeh-Afsa@yahoo.com

masomeh.afsa@hums.ac.ir

 

 

نام: نسیم

نام خانوادگی : مختاری

مرتبه : استادیار بخش رادیولوژی فک و صورت

آدرس الکترونیکی: nasim.mokhtari@hums.ac.ir

 

 

نام: سمانه

نام خانوادگی :مینابیان

مرتبه : مربی بخش رادیولوژی فک و صورت

آدرس الکترونیکی: samane.minabayan@hums.ac.ir