صفحه اصلی > گروه های آموزشی > پریو دانتیکس > اعضاء هیئت علمی 

نام: روح اله

نام خانوادگی: اعتمادی فر

مرتبه: استادیار بخش پریودونتولوژی

آدرس الکترونیکی: rohollahetemadifar@gmail.com

rohollah.etemadifar@hums.ac.ir

 

 

نام: آزیتا

نام خانوادگی:هدایتی

مرتبه: استاد یار بخش پریودونتولوژِی ، عضو شورای پژوهشی ، عضو کمیته کنترل عفونت

آدرس الکترونیکی: AZth62@yahoo.com

azita.hedayati@hums.ac.ir