صفحه اصلی > پژوهشی > معاون پژوهشی 

نام: نجمه

نام خانوادگی: شنبه زاده

مرتبه علمی: استادیار بخش بیماریهای دهان و دندان

سمت: معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی