صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش پزشکی > مسئول دفتر 

 

نام: محمد
نام خانوادگی: داودی
متولد: 1365
رشته تحصیلی: دندانپزشکی
تخصص: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
سال فراغت از تحصیل دوره دکترای عمومی: 1389- دانشگاه علوم پزشکی گیلان_رشت
سال فراغت از تحصیل دوره دکترای تخصصی: 1393- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمت: مدیرگروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 

نماینده دانشجویان : خانم سمیرا محمودی ورودی 91 دندانپزشکی

لینک EDC دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان :    http://edc.hums.ac.ir