صفحه اصلی > کتابخانه جدید > معرفی کارکنان 

 

 

 

معرفی کارکنان:

نام:هستی

نام خانوادگی:نظری کیا

مدرک تحصیلی:کارشناس زیست شناسی

نام:فاطمه

نام خانوادگی:بهروزی

مدرک تحصیلی:کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی

تماس:       33350573                    داخلی:236

ایمیل آکادمیک:dentlib@hums.ac.ir