صفحه اصلی > کتابخانه جدید > تماس با ما 

تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس: بندرعباس،بلوار شهید ناصر روبروی پارک بانوان،محل سابق بیمارستان شریعتی، دانشکده دندان پزشکی.

ایمیل آکادمیک :dentlib@hums.ac.ir   

تلفن:33350573

کد پستی:64157-79149