رشته ارتودنسی شاخه ای از علم دندانپزشکی است که از سال 1365 شروع به کار کرده است.و از سال 1375بخش تخصصی شروع به کار کرد.حیطه اصلی فعالیت این بخش،شامل پیشگیری، تشخیص و درمان ناهنجاری های دندانی فکی، آموزش نحوه خم کردن سیم و تهیه پلاک های مختلف ارتودنسی،نحوه انجام معاینات کلینیکی ، قالب گیری، و تراش قالب های ارتودنسی ، آنالیز رادیوگرافی ،طراحی درمان مال اکلوژن و درمان بیماران پس از تهیه پلاک های مختلف می باشد و در حیطه مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.