صفحه اصلی > کتابخانه جدید > مکاتبات رسمی 

 

 

ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی                                                      20/9/1397                          

جناب آقای دکتر عراقی زاده

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند،کتاب های مورد نیاز دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با مشخصات ذیل جهت

تهیه اعلام می گردد،لطفا دستور فرماییداقدامات لازم مبذول نمایند.

 

عنوان

مولفان

مترجمین

ناشر

تعداد

تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018

جیمز دبلیو لیتل

مریم جلیلی صدر آباد...]و دیگران[

رویان پژوه

5

Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence 2019

 

Arthor j nowak…[et al]

-

ELSEVIER

1