صفحه اصلی > اخبار دانشکده دندانپزشکی 


  چاپ        ارسال به دوست

ترم بندی دانشجویان جدیدالورود

 

 

ترم اول

تعدادواحد

پیش نیاز                         18واحد                                    

ردیف

شماره درس

نام درس

تئوری

عملی

کل

1

15140008

بیوشیمی نظری

4

-

4

-

2

15140009

بیوشیمی عملی

-

1

1

-

3

9999901

زبان پیش دانشگاهی*

2

-

2

-

4

15140013

علوم تشريحي1

3

1

4

-

5

9999904

اندیشه اسلامی 1

2

-

2

-

6

15140012

سلامت دهان وجامعه

5/1

5/0

2

-

7

9999910

تربیت بدنی1

-

1

1

-

8

9999906

آيين زندگي

2

-

2

-

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز                     18 واحد                                 

ردیف

شماره درس

نام درس

تئوری

عملی

کل

1

15140014

علوم تشريحي2

2

1

3

علوم تشريحي1

2

15140017

فیزیولوژی نظری1*

2

-

2

بیوشیمی نظری-علوم تشریحی1

3

15140111

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

-

1

1

-

4

15140016

فیزیک پزشکی

5/0

5/0

1

-

5

9999902

زبان  انگلیسی عمومی*

3

-

3

زبان پیش دانشگاهی

6

15140010

روانشناسی ومهارتهای ارتباطی

2

-

2

-

7

15140003

انگل شناسی ،قارچ شناسی

1

-

1

-

8

9999905

اندیشه اسلامی 2

2

-

2

-

9

9999911

تربیت بدنی 2

-

1

1

تربیت بدنی 1

10

9999907

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

2

-

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز                      20 واحد                                      

ردیف

شماره درس

نام درس

تئوری

عملی

کل

1

15140015

علوم تشريحي3

1

1

2

علوم تشریحی 2

2

15140018

فیزیولوژی نظری2*

3

-

3

بیوشیمی نظری-علوم تشریحی1

3

15140019

فیزیولوژی عملی

-

1

1

بیوشیمی نظری-علوم تشریحی1

4

9999912

انقلاب اسلامی ایران

2

-

2

-

5

9999903

ادبیات فارسی

3

-

3

-

6

15140020

ویروس شناسی پزشکی

1

-

1

-

7

15140096

زبان  انگلیسی تخصصی1*

2

-

2

-

8

9999909

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

-

2

-

9

15140006

باکتری شناسی نظری

3

-

3

-

10

15140007

باکتری شناسی عملی

-

1

1

-

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز                          17واحد                                     

ردیف

شماره درس

نام درس

تئوری

عملی

کل

1

15140001

آسیب شناسی عمومی نظری

5/2

-

5/2

باکتری شناسی نظری- انگل شناسی ،قارچ شناسی -فیزیولوژی نظری 1-فیزیولوژی نظری2-

 علوم تشریحی 1

2

15140002

آسیب شناسی عمومی عملی

-

5/0

5/0

باکتری شناسی نظری- انگل شناسی ،قارچ شناسی -فیزیولوژی نظری1 -فیزیولوژی نظری 2-علوم تشریحی 1

3

15140004

ایمنی شناسی نظری

5/2

-

5/2

فیزیولوژی نظری 1-فیزیولو ژی نظری2-

علوم تشریحی1

4

15140005

ایمنی شناسی عملی

-

5/0

5/0

ایمنی شناسی نظری

5

15140097

زبان انگلیسی تخصصی2*

2

-

2

زبان انگلیسی تخصصی1

6

9999913

دانش خانواده  و جمعیت

2

-

2

-

7

9999908

فرهنگ و تمدن اسلام وایران

2

-

2

-

8

15140042

بافت دندان در سلامت و بیماری

2

-

2

باکتری شناسی نظری

9

15140011

ژنتیک انسانی

2

-

2

-

10

15140080

تغذیه در سلامت دهان

1

-

1

-

 

 


٠٧:٣٣ - 1399/08/05    /    شماره : ١٩٥٣٢    /    تعداد نمایش : ٤٤٤خروج