با هدف عالی ارتقا سطح سلامت دهان و دندان و نهادینه کردن علم و توسعه علم دندانپزشکی در استان هرمزگان و در راستای توسعه اجتماعی منطقه مجوز تاسیس دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال 1386 صادر گردید و به منظور تامین نیروی انسانی ماهر و بومی از مهرماه سال 1387 پذیرش دانشجو در مقطع دکترای عمومی با اولویت پذیرش دانشجویان بومی استان شروع شد.
در صورتی که بررسی های پیش بینی شده در این سند نشان دهنده نیاز منطقه به سایر تخصص های مرتبط با دندانپزشکی باشد، این دانشکده خود را ملزم به برگزاری دوره های فوق می داند. این دانشکده در راستای نهادینه کردن علم و توسعه علم دندانپزشکی و آموزش جوانان علاقمند کشور، در چهارچوب آموزشی مبتنی بر نیازهای استان آمادگی پذیرش دانشجویان آزاد در مقاطع مصوب را نیز دارد.
برای نیل به اهداف فوق این دانشکده در نظر دارد تا در کوتاه ترین زمان نیروی متخصص دندانپزشکی مورد نیاز مراکز بهداشت استان را تامین نماید و در این راستا با توجه به شرایط محلی، خود را پایبند پذیرش دانشجویان بومی می داند به نحوی که حداقل های بهداشت دهان و دندان استان تا سال 1400 تامین شده و در افق 1404 دانشکده دندانپزشکی بندرعباس پس از تامین کمی نیروی انسانی ماهر در سطح کلیه شهرستان ها و بخش های استان در راستای گسترش علم دندانپزشکی و پذیرش دوره های تخصصی، دوره های کارشناسی وابسته به دندانپزشکی و دوره های پژوهشی گام بردارد. این دانشکده خود را متعهد به رعایت حقوق انسانی و شئونات و اخلاق اسلامی دانسته و رضایتمندی و خرسندی آحاد انسانی اعم از مراجعین درمانگاه و حتی عوام، اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان را از الزامات سیاست های خود می داند.
دانش آموختگان:
این دانشکده بر خود فرض می داند دانش آموختگان آن که در حال حاضر دکترای عمومی دندانپزشکی می باشند قادر و مایل باشند تا:
1- در مناطق مورد نیاز استقرار یافته و برای مدت معینی به راحتی و رضایت خاطر خدمات ارائه نماید
2- مشکلات بهداشت عمومی منطقه خود را دانسته و برای آنها راهکار مناسب ارائه کند
3- مشکلات بهداشت دهان و دندان منطقه خود را یافته و برای آنها راهکار ارائه کرده و اجرا نماید
4- خدمات درمانی دندانپزشکی را در حد مدرک تحصیلی خود ارائه نماید
5- خدمات درمانی اورژانس را در شرایط اضطراری ارائه نماید
6- مدیریت تیم های خدمات بهداشتی ـ درمانی اولیه در صورت ضرورت بر عهده گیرد
طرح و برنامه:
دانشکده پزشکی بندرعباس برای نیل به اهداف عالی خود دارای اهداف و راهبردهای منقسم در دوره های چهار ساله ساله می باشد که از سال 1394 اولین دوره به خواست الهی شروع خواهد شد.
اهداف اصلی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در برنامه اول چهار ساله:
1- تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر و متعهد و متخلق به اخلاق اسلامی در مقطع دکترای عموی دندانپزشکی مطابق استاندارد های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- تعیین برنامه آموزشی 6 ساله دوره دندانپزشکی دانشکده پزشکی بندرعباس
3- تعیین افق بیست ساله دانشکده دندانپزشکی بندرعباس و انعکاس آن به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
4- تعیین نیازهای بهداشتی استان از دیدگاه بهداشت دهان و دندان
5- تعیین نیازها و اولویت های آموزشی دانشکده در حجم کاری جاری
6- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده
7- ارائه برنامه آموزش مداوم دندانپزشکان با توجه به اولویت های محلی
8- ارائه برنامه های آموزش بهداشت با توجه به اولویت های محلی
9- تعیین نیازهای زیرساختاری برای برگزاری دوره های مشاوره و آموزش از دور در استان

اهداف تخصصی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در برنامه اول چهار ساله:
1- جهت تربیت نیروی انسانی؛ تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی و رفاهی دانشجویان
2- جهت تربیت نیروی انسانی؛ تامین اساتید ولو بصورت موقت و استفاده از فارغ التحصیلان تراز اول دندانپزشکی کشور و تلاش جهت حفظ نیروی انسانی
3- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تعیین ظرفیت پزیرش دانشجویان دولتی و آزاد بطور سالانه
4- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تعیین کمیته برنامه ریزی درسی
5- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تهیه طرح درسی و برنامه دوره های آموزشی
6- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: پایش مستمر برنامه های آموزشی و پایش طرح های درسی و اصلاح آنها در صورت ضرورت
7- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تهیه طرح جامع ارزیابی درونی
8- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تهیه و بازنگری مستمر ارزشیابی فعالیت های اعضاء هیات علمی
9- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: پایش مستمر دانش اندوختگان و اطلاع از نیازهای احتمالی آموزشی ایشان
10- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تعیین استانداردهای پذیرش و نگهداری اعضاء هیات علمی
11- جهت تعیین برنامه آموزشی شش ساله: تعیین استانداردهای پذیرش دانشجویان دندانپزشکی
12- جهت تعیین افق بیست ساله؛پیش بینی حجم کار مورد نیاز استان با توجه به رشد جمعیت و برنامه های توسعه ای کلان استان
13- جهت تعیین افق بیست ساله؛ طرح برنامه تامین یا جذب اعضا هیات علمی و نیروی انسانی متخصص


14- جهت تعیین افق بیست ساله؛ پیش بینی منابع فیزیکی:
i. ساختمان، ابنیه و فضاهای آموزشی مورد نیاز 20 سال بعد
ii. سخت افزار، دستگاهها و ابزارها و ماشین های مورد نیاز هر گروه در مورد نیاز 20 سال بعد
iii. منابع علمی، ابزارها و دستگاهها و تکنولوژی و پیش بینی تکنولوژی های آینده برای کاربرد آنها در آموزش دندانپزشکی یا خدمات درمانی دندانپزشکی