نام: شمی الدین

نام خانوادگی: احزن

مرتیه : استادیار

سمت: مدیر گروه بخش اندودانتیکس

 

نام:وحید

نام خانوادگی: مهرابی

مرتبه : استادیار

 

نام:حمزه

نام خانوادگی:اکران

مرتبه:استادیار